Informatie over de euro

De laatste berichten over de euro

US Dollar heeft goede vooruitzichten

In de afgelopen jaren was de euro voor de financiële markten de barometer voor risico. Wanneer er zich donkere wolken opstapelden boven deze markten, dan ging de euro steevast onderuit. Analisten van HSBC bank ontwikkelden een mathematisch model, dat de relatie weergaf tussen schommelingen in de prijzen van verschillende assets en het algemene sentiment op de financiële markten.

Vijf jaar op rij noteerde dit model een positieve relatie tussen het gevoel voor risico en de euro. Als beleggers geneigd waren meer risico te nemen, dan steeg de euro in waarde. Werden ze terughoudender, dan viel de euro in waarde.

In december lijkt een einde gekomen aan die positieve correlatie. Toen de Opkomende Markten de afgelopen weken in een vrije val leken te raken, dook de euro niet mee omlaag, maar ging weer functioneren als safe haven. Sterker nog, terwijl aandelenkoersen wel in snel tempo daalden, steeg de euro juist in waarde. Dat overkwam de laatste jaren vooral de Japanse Yen en de Amerikaanse dollar.

Het tumult op de financiële marken op maandag 3 februari gaf opnieuw het bewijs van de herwonnen kracht van de euro. Afgelopen maandag bleek uit cijfers, dat de Amerikaanse industrie er waarschijnlijk veel minder florissant voorstaat, dan algemeen aangenomen. Volgens the Institute for Supply Management daalde index van inkoopmanagers naar 51,3. Dat was het laagste niveau sinds mei van afgelopen jaar. Verontrustender was echter, dat de subindex voor nieuwe orders de grootste maandelijkse tuimeling maakte in 33 jaar.

Analisten trachtten de impact van deze negatieve cijfers op de brede economie te bagatelliseren door te wijzen op de extreem slechte weersomstandigheden in grote delen van de Verenigde Staten. Op de financiële markten sloeg desondanks de onrust toe en de dollar verloor vooral terrein op de Japanse Yen, maar zeer zeker ook de euro. Die had in de afgelopen maanden behoorlijk moeten inleveren op de greenback in de verwachting dat de ECB er in 2014 niet zou aan kunnen ontkomen om monetair te gaan stimuleren. In de VS zou de Fed juist gaan afbouwen.

De hernieuwde aantrekkingskracht van de euro steunt op twee pilaren, denken de analisten van BNP Parisbas. De eerste is het grote overschot op de lopende rekening. In november 2013 kwam dat overschot uit op €23,5 miljard. Nooit eerder is zo’n groot overschot genoteerd. Het overschot duidt erop, dat de Eurozone veel meer exporteert dan importeert. Daardoor groeit de vraag naar euro’s voor derde landen om voor hun importen te betalen. Een tweede factor van belang is de (kunstmatig) lage rente in de eurozone. Dat maakt de euro aantrekkelijk om te lenen om elders risicovolle beleggingen mee te financieren. In het nabije verleden vervulde meestentijds de Japanse Yen deze rol.

Op zich is het goed nieuws, dat de euro niet langer het stiefkindje van de financiële markten is, dat willoos meebeweegt op de golven van de crisis. Er kleeft echter een niet onaanzienlijk nadeel aan. Indien de huidige onrust en onzekerheid nog lang aanhoudt, dan zal de eurozone groot nadeel van de dure euro ondervinden. Exporten naar de VS en de Opkomende Landen zullen daaronder lijden. Een zwakkere rol op de internationale exportmarkten brengt het fragiele herstel, zeker in de perifere landen, in gevaar. Het herstel is immers gestoeld op groeiende exporten.

Als het herstel in de periferie stokt, dan kan zomaar het schuldenprobleem weer gaan opspelen. Dat kan dan weer een streep zetten door de herwonnen stabiliteit van de euro. Hoe het ook zij, voor de korte termijn lijkt de euro het kind van de rekening! Natuurlijk is het voor de particuliere belegger mogelijk om voordeel te behalen uit deze en andere bewegingen op de internationale valutamarkten. De risico’s zijn echter goot en soms zelfs niet te overzien. U kunt het werk beter overlaten aan een deskundig team van valutahandelaren. Meer info kunt u vinden op onze website.

, ,

Comments are currently closed.