Informatie over de euro

De laatste berichten over de euro

Japan blijft favoriet voor 2014

Het afgelopen jaar hebben (Rendabel Beleggen) we veel aandacht besteed aan Japan en aan de Japanse munt, de Yen alsmede aan de Japanse aandelenbeurs. De reden is, dat sinds het aantreden van de nieuwe premier Shinzo Abe, er een nieuw beleid gevoerd wordt. Abe wil de stagnerende economie van zijn land nieuw leven in blazen. Dat moet door de al twintig jaar heersende deflatie de nek te breken en door de inflatie aan te wakkeren. De Japanse premier is voornemens om in twee jaar tijd het niveau van inflatie, dat nu nagenoeg 0% is, naar 2% te brengen. Om dit te bereiken heeft Shinzo Abe de hulp ingeroepen van de Bank van Japan (BoJ). De centrale bankier Haruhiko Kuroda heeft erin toegestemd de Japanse economie maandelijks met $ 75 miljard te stimuleren. Dat beleid zal de Bank desnoods tot 2015 voortzetten.

Trouwe lezers weten dat wij ze al in november 2012 hebben getipt om de Japanse Yen goed in de gaten te houden. Wij hebben de lezer sindsdien 17X gewezen op de aanhoudende daling van Japanse valuta. Sinds 2012 is de Japanse yen al met meer dan 25% gedaald, terwijl de Japanse beurs, de Nikkei 225, in diezelfde periode met 72% gestegen.

Op papier wil Japan met deze kolossale geldschepping de binnenlandse inflatie opnieuw aanjagen. Maar dat is slechts één kant van het verhaal. Er is nog een tweede. Japan is van oudsher een exportland. De dure yen heeft de afgelopen decennia de exportpositie meer en meer ondergraven. Door die geldschepping is de waarde van de Yen afgelopen maanden enorm in waarde gedaald. Dat heeft de exportsector geen windeieren gelegd. Dat blijkt wel uit de winstcijfers over het derde kwartaal van dit jaar.

Sinds de invoering van het nieuwe beleid in april van dit jaar zijn de winsten van de top 500 bedrijven in Japan verdrievoudigd. Dat was veel beter dan bedrijven zelf verwacht hadden. De winst lag gemiddeld 25% boven de verwachtingen van de bedrijven zelf. Maar niet alleen de winsten groeien, ook de omzet stijgt weer en wel met gemiddeld 11%.

Statistieken laten zien hoe belangrijk de rol van de verzwakkende yen in dezen is geweest in de exportsector. Een bedrijf als Ricoh, gespecialiseerd in kantoorartikelen en een groot exporteur, zag zijn omzet dit jaar met maar liefst 15% groeien. Gecorrigeerd voor de invloed van de yen blijft daar maar een schamele 1,4% van over.

Beleggers hebben hun voordeel kunnen doen met de wederopstanding van de Japanse exportsector. Een bedrijf als Toyota zag zijn koers verdubbelen. Maar dat is niets vergeleken bij Fuji Heavy Industries en Mazda. Deze bedrijven zagen hun koersen met respectievelijk 200% en 300% de lucht in gaan. Het waarom van dit grote verschil is duidelijk. De laatst genoemde bedrijven exporteren verhoudingsgewijs meer vanuit de thuisbasis Japan en kunnen daarom meer profijt trekken.

Uiteindelijk moet het succes van het bedrijfsleven zich vertalen in hogere lonen voor de Japanse werknemer. Die ziet zijn koopkracht voortdurend aangetast door de alsmaar zwakker wordende yen. Het Japanse bedrijfsleven staat echter niet te springen om de lonen te verhogen. Het is bang dat het effect van de verzwakkende yen gaat verdwijnen in 2014. In de jaar-op-jaar vergelijking zal het effect van de verzwakte yen steeds minder een rol gaan spelen.

De vraag is daarom of Japanse bedrijven in 2014 opnieuw zullen kunnen profiteren van een verder verzwakkende yen. Dat is waarschijnlijk wel het geval, zij het dat er enige slagen om de arm moeten worden gehouden. De Japanse overheid is voornemens om in 2014 een ietwat verkrappender beleid te gaan voeren. Het is de bedoeling, dat er in april van 2014 een verhoging van de belasting op consumptie komt. Bij Credit Suisse rekenen ze daarom wel op enige vertraging van de groei, maar schatten ze die nog steeds in op 2,2% tegen 2,5% voor 2013. Die zal vooral te danken zijn aan groeiende binnenlandse investeringen en verdere exportsuccessen. Daar komt nog bij, dat nog in het eerste kwartaal van 2014 de BoJ waarschijnlijk een verdere verruiming van het monetaire beleid zal gaan aankondigen. Dat gaat van ¥ 7,5 biljoen naar ¥ 10,5 biljoen per maand. Ook dit zal de groei ondersteunen. Of dit de laatste verdere verruiming zal zijn, is de vraag. Om hun doet te bereiken zal het duo Abe/Kuroda er niet voor terugdeinzen om nog grotere stappen te gaan nemen. Daarom gaan ze er bij Barclays Bank vanuit, dat de yen onder invloed van dit beleid van de BoJ verder in waarde gaat dalen en wel met minimaal 8%. Dat betekent dat in 2014 de yen in relatie tot de dollar kan dalen naar een niveau van ¥ 110 tot ¥ 115 in de dollar

,

Comments are currently closed.