Informatie over de euro

De laatste berichten over de euro

Futures

Bij futures wordt een hoeveelheid goederen verhandeld tegen een van tevoren afgesproken prijs op een vastgelegd moment. Dit lijkt dus veel op een optie, maar bij  futures kan het ook gaan om goederen zoals graan, goud, zilver en andere producten. Overigens is een overname van aandelen of andere financiële handelswaar ook mogelijk. Als een partij goederen wordt overgenomen wordt de term commodity-futures gebruikt. Als het gaat om financiële handelswaar, dan zijn er een aantal verschillende mogelijkheden.

De beide contractanten kunnen met elkaar afspreken op een bepaalde datum obligaties, of andere producten die rentegevoelig zijn, met elkaar uit te wisselen tegen de koopsom die is afgesproken. Dit heet dan interestrate-futures.

Als beide contractanten met elkaar afspreken om op een bepaalde datum geld uit te wisselen tegen een vooraf vastgestelde omrekeningskoers, dan spreken we ook wel van een currency-futures.

Mochten beide contractanten overeenstemming bereiken om een aantal aandelen met elkaar uit te wisselen op de vastgestelde datum dan spreekt men ook wel van een aandelen-futures.

Ook futures zijn afgeleiden van de aandelenhandel en horen net als de opties en de warranty’s thuis in het bovenste gedeelte van de beleggingspiramide, daar hun verwachte opbrengst groot kan zijn, maar er ook diverse gevaren aan kleven.

Als een futures is verstreken dan is het mogelijk dat de goederen waarover de futures gaat daadwerkelijk worden geleverd. Ook is het mogelijk dat het verschil in prijs, tussen de afgesproken prijs en de daadwerkelijke prijs aan één van beide contractanten in contanten wordt uitgekeerd.

Met behulp van futures is het mogelijk bepaalde gevaren in de toekomst af te dekken. Zo kan de verkoper van energie zich indekken en een futures aangaan over de gemiddelde temperatuur in de winter. Als de gemiddelde temperatuur hoog is waardoor er minder wordt gestookt ontvangt de leverancier een van tevoren afgesproken bedrag.

Net als bij de opties worden de futures uitgewisseld via de beurs. Om futures die een afgemeten periode als looptijd hebben, toch langer te kunnen laten duren, kan men nieuwe futures aanschaffen die over dezelfde producten gaan, maar die starten op de datum waarop de andere futures is afgelopen. De afgeleide producten die hier zijn besproken kunnen allen worden gebruikt als een verzekering, maar worden ook veel gebruikt om mee te speculeren. Als de goederen waarop dit betrekking heeft daadwerkelijke producten zijn, kan de speculatie de prijs van deze goederen behoorlijk opdrijven. Ook als het geldelijke producten zijn, zoals aandelen, kan de prijs extreem hoog worden, waardoor er een zogenaamde luchtbel kan ontstaan, dat wil zeggen dat de prijs van een aandeel bij lange na niet wordt gedekt door de werkelijke waarde. Deze luchtbel kan plotseling imploderen, waarbij de koers juist extreem laag wordt en het voortbestaan van een bedrijf in gevaar kan brengen.

Comments are currently closed.